Küperlär Күперләр Bridges Sillat Broar

Upkınnar aşa

taza küperlär kiräk.

Aska karau huş?

Упкыннар аша

таза күперләр кирәк.

Аска карау хуш?

Across the abyss

sturdy bridges are needed.

Nice to look down?

Kuilujen ylle

tarvitaan vankat sillat.

Hauska katsoa alas?

Över klyftorna

behövs stadiga broar.

Roligt att titta ner?

© Fazile Nasretdin 2022

Translation / Käännös / Översättning Fazile Nasretdin & Sabira Ståhlberg