Huş is – Fragrance – Doft

Kiçke huş islär

küñellärne isertä.

Çerkilär çaga.

Кичке хуш исләр

күңелләрне исертә.

Черкиләр чага.

Evening fragrances

are intoxicating.

Mosquitoes are biting.

Kvällsdofterna

är berusande.

Myggorna biter.

© Fazile Nasretdin 2021

© Fazile Nasretdin & Sabira Ståhlberg, translation / översättning 2021