Çülmäk yasıyk!

Balçıklı cirdä

göl-çäçäklär üsmider.

Çülmäk yasıyk!

Балчыклы җирдә

гөл-чәчәкләр үсмидер.

Чүлмәк ясыйк!

In a muddy field

flowers might not grow.

Let’s make pots!

I ett lerigt fält

växer kanske inga blommor.

Låt oss göra krukor!

© Fazile Nasretdin 2021

© Fazile Nasretdin & Sabira Ståhlberg, translation / översättning 2021