Barmak Бармак Parmak Finger Sormi

Barmaklar bi’i.

İceklär sanap tora.

Haikulаr tuа.

Бармаклар бии.

Иҗекләр саный.

Хайкулар туа.

Parmaklar dansı

heceler sayar.

Haikular doğa.

Fingers dancing

and counting syllables:

Haikus are born.

Sormet tanssivat

ja laskevat tavuja:

haikuja syntyy.

Fingrarna dansar

och räknar stavelser:

Haikun föds.

© Fazile Nasretdin 2022

Translation / Käännös / Översättning Fazile Nasretdin & Sabira Ståhlberg