Våghalsig

Våghalsiga

äventyrare – finner de ännu

nya världsdelar?

Brusande vågor

slår mot klippor och skär.

Måsbon i fara

Storm i en tekopp

vågorna skvalpar över

jag torkar bordet

Vågrät horisont:

En illusion av klot

i stor skala

Vågsvall efter båt

V-formad fara för

fritidskanoter

Vågrörelser

blir elektricitet –

omgivningsvänlig

Vågbrytaren är

byggd av människohand

för att lugna stormen

I vågdalen

syns bara vatten

ingen horisont

© Sonja H. 2021