Etikett «Skriva»

Prosa och haiku

I en haiku-dikt händer något och skribenten vill ”fotografera” händelsen. Fotografen syns inte, men orden beskriver vad som sker. Då vi skriver en haiku-dikt, förmedlar vi en bild för andra.

Haikuträffar hösten 2017

Vår haiku-grupp samlas onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 17.30 i Musikhusets kafé. Temat är ”Fri”.
Följande träffar hålls onsdagarna 15 november och 13 december 2017 kl. 17.30 i Musikhusets kafé i Helsingfors.