Etikett «S. B.»

Bark

mörka barkborrar
äter både tall och gran
glupskhet dödar