Etikett «båt»

Bark

mörka barkborrar
äter både tall och gran
glupskhet dödar