Supermåne

månens silverljus

fångar allas blickar

i årtusenden

© Marianne Ståhlberg 2020

Den stirrar på mig

med ett enda vitt öga

Förstår vi varann?

Jag skulle inte

köra bil där på månen –

för många kratrar

© Sabira Ståhlberg 2020

© Sabira Ståhlberg, foto 2020