Stig

Livets stig leder

från lyckliga stunder

till avgrunder

Stigen till svampskogen

går mellan gran och tall

till tjäderns rike

Gångstigen till

sopkärlen kantas av

gula maskrosor

Svampar i skogen

samlas i skogsgläntor

stiglös sicksack

Myrornas stig

full av barr och jämnt trampad

försvaras ihärdigt

Älgarnas stig

går från träddungen in i

vår trädgård

Nätverk av stigar

bildas i gräsmattan

när lata vi genar

© Sofia M-n 2022