Skriv

Haiku består traditionellt av tre rader och 5-7-5 stavelser. Dikten kan skrivas med fler eller färre stavelser, bara man håller sig till de tre raderna och ungefär sjutton stavelser.

Viktigt är att dikten reflekterar haiku-andan. Två rader beskriver en konkret upplevelse med scen och handling, den tredje innehåller en överraskning, en kontrast eller en motsats – förvandling.

En åsikt är att tolv stavelser skulle bättre motsvara japanska språkets stil. I synnerhet svenska och engelska är annorlunda uppbyggda än japanska och finska och t.ex. i Sverige skrivs haiku med kortare rader.

Haiku innehåller ofta ord som syftar på årstiden, t.ex. snö, krokus eller äpplen. Naturen är mycket närvarande i dikterna.

Se videon engelska om att skriva, läsa och översätta haikudikter.