Prosa och haiku

av Marianne Ståhlberg, lärare i haiku-skrivande

Noveller och romaner är prosa. Prosa beskriver tid och rum i detalj och man får en bild av när och var något händer. Vetenskapliga artiklar och information i allmänhet är också ofta skrivna i prosaform.

Haiku är världens kortaste dikt. Den kan läsas och förstås på ett ögonblick, för den har bara tre rader med 5-7-5 eller totalt 17 stavelser.

Haiku kommer från Japan, där många människor skriver haiku. Bland dem finns både kejsare och skolbarn. Runt om i världen har haiku blivit en populär diktform och det finns grupper och föreningar i tiotals länder.

Hur skriver man haiku?

På japanska räknas ljuden ungefär som vi räknar stavelser. Stavelserna i en haiku-dikt skall traditionellt vara 5-7-5, men nuförtiden kan man skriva också med fler eller färre stavelser.

I Norden anser vi, att haiku-andan är viktigare än rätt antal stavelser. I den engelskspråkiga världen har man liknande åsikter och använder friare former för att skriva haiku.

Viktigt att komma ihåg är att haiku inte rimmar och dikten är inte en aforism.

Språket skall vara enkelt och vardagligt. Jordnära är kanske rätta ordet.

Haiku är en bild

Naturen är viktig i haiku-dikter. Läsaren förutsätts läsa in vissa saker i dikterna. Till exempel då krokusen blommar, mogna äpplen faller eller julstjärnan slår ut sina röda blad vet läsaren vilken årstid det är. Man behöver inte säga rent ut att nu är det höst eller vår.

I en haiku-dikt händer något och skribenten vill ”fotografera” händelsen. Fotografen syns inte, men orden beskriver vad som sker. Då vi skriver en haiku-dikt, förmedlar vi en bild för andra.

De två första raderna berättar vad som händer och vem eller vad som finns på bilden. Den tredje raden är en överraskning, en motsats, något annorlunda eller en humoristisk vändning.

Prosa eller haiku?

Ett exempel på prosa är: ”Det var en gång en pojke, som hette Olle. Glad i hågen vandrade han i skogen för att plocka blåbär. Han åt så många bär, att hans läppar blev blå.”

Prosa innehåller många ord, som vägleder läsaren dit författaren vill. Haiku använder endast de nödvändigaste orden och förutsätter, att läsaren får en upplevelse, som skapar en viss känsla eller insikt.

Vad är viktigt i texten ovan?

  • ”Det var en gång”… kanske var det två gånger, men det är inte så viktigt.
  • ”en pojke” – det är viktigt, för nu vet vi vem som gör något.
  • ”som hette Olle.” Är det viktigt? Han kunde ju heta Pekka eller John eller Ivan eller vad som helst. Det har ingen betydelse för bilden.
  • ”Glad i hågen” är väl naturligt. Alla barn är glada, då de får äta blåbär. Inte så viktigt för bilden.
  • ”vandrade han i skogen” – alla vet, att blåbär inte växer på sandstränder eller åkrar. Blåbär växer i skogen, så vi behöver inte säga det.
  • ”för att plocka blåbär.” Det är viktigt vad pojken gör. Här sker något.

Av allt ovan beskrivet blir de två första raderna i haiku. Tredje raden är kontrasten eller resultatet.

Försök skriva din egen haiku-dikt om pojken. Här är mitt förslag:

En pojke vandrar

plockar blåbär i sin korg

läpparna blir blå

Haiku i vardagen

På nätet finns massor av haiku-dikter. De flesta är på engelska. De amerikanska ”dikterna” i haiku-stil enligt formeln ”boy meets girl” är inte riktiga haiku, utan snarare sen ryu, som berättar om människor och känslor.

Haiga kallas en haiku-dikt, som kombineras med ett foto eller en bild.

Haiku kräver koncentration och att man samlar sina tankar. Men haiku är bra för att minska på stress. Då man skriver sänker man stressnivån och kan fokusera. Man kan också lösa problem genom att vara kreativ och skriva haiku, för haiku-dikten kräver, att man ser på saker och ting ur ett annat perspektiv.

Skriv haiku – det är både givande och berikande och en dikt kan glädja och hjälpa någon annan.