Höstens Haiku-träffar 2016

Under hösten möttes Colorit Haiku-gruppen en gång per månad i aulan till Richardsgatans bibliotek i Helsingfors.

Oktober-temat var hösten, men också andra teman var välkomna. I november skrev vi om resor och vägar och i december om dimma och rök.

Vi försökte skriva med referenser utan att nämna ordet ”höst” och använde istället t.ex. äpplen och fallande löv.

Under träffarna läste vi dikterna för varandra och diskuterade dem.

Ofta talar vi också under möten om vad som händer utomlands och hur bl.a. Sveriges haiku-träffar utvecklas genom diktpromenader och skrivandet av renku, kedjedikt med flera skribenter.