Hjälp

hjälp och stöd

i skolan i god tid

alla klarar sig

hjälplöst förlorad

jordmassor rör på sig

slukar hus med mänskor

hjälpsamhet

kan utnyttjas skamlöst

till egen nytta

© Räfven 2021