Haikuvideon på flera språk

Flerspråkiga videon med haikudikter av Fazile Nasretdin och Sabira Ståhlberg på svenska, engelska, tatariska och blandspråk har nyligen publicerats på YouTube-kanalerna Bokpil Flerspråkig och Bokpil Multilingual.

Se också videon på engelska om att skriva, översätta och läsa haikupoesi. De finns på engelska här på vår nätsida.

Du kan se diktvideona här på svenska och här på engelska på vår nätsida.