Haikuträffar våren 2021

Välkommen till våra virtuella haikuträffar!

Sänd dina dikter före träffen och delta i en inspirerande diskussion. De bästa dikterna publiceras på vår nätsida.

Datum och teman

13 januari: början, hjälp, liv

17 februari: frukt, fönster, ilska

17 mars: namn, moln, marknad

14 april: socka, planta, åska

19 maj: bälte, natt, soffa