Haiku presenterades på Helsingfors bokmässa

Marianne Ståhlberg (till vänster) berättar om haiku

Haiku-författaren Marianne Ståhlberg berättade om sin nya bok, Hundra dikter, på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober 2017.

Under intervjun på Tottiscenen berättade hon bland annat om att skriva haiku, dikternas bakgrund och vilka positiva hälsoeffekter haikuskrivandet har.

Flera av hennes tankeväckande och humoristiska dikter lästes upp ur boken till publikens stora nöje.