Haiku i Journal of Endangered Languages

Haikuskrivande för att stöda minoritets- och hotade språk diskuteras på engelska och tatariska av Sabira Ståhlberg, Fazile Nasretdin och Orsolya Kiss i ett specialnummer av Journal of Endangered Languages.

Artikeln beskriver hur haiku kan användas för lärande, utveckling och upprätthållande av språk på basen av Haiku Colorit-gruppens erfarenheter. Gästredaktör för specialnumret är Sabira Ståhlberg.