Fem

Fem fingrar på hand

lär ut grunden till räkning

– utan apparater

Femdagarsvecka

också normal arbetstid

under pandemi?

Vem har i handen

en femhundralapp i euro?

– aldrig jag!

Fem euros sedel

gå till butiken och köp

vad får du för den?

© Marita F. 2022