Dimma

dimman lättar

världen återtar sin form

älgar betar

lägerelden

samlar alla till sång

pinnbröden ryker

föräldrar röker

barn secondary smoker

lungcancer nästa?

© Sonja H 2017