Colorit ordnar haiku-evenemang

Från september 2016 ordnar Colorit ry.rf. haiku evenemang i Helsingfors och publicerar haiku-dikter på denna nätsida.

Välkommen på träffar och / eller sänd dina dikter till Colorit Haiku. Vi månar om skogen och publicerar dikter endast på Internet.

Skriv på svenska, finska eller engelska. Regeln 5-7-5 eller 17 stavelser är frivillig – vi vill ha haiku-anda i dikten, det är inte så viktigt att räkna stavelserna.

Kontakt