Cirkel

cirkulationsplats?

för trafik är rondellen

köra runt och runt

cirkelsåg

runt blad som kapar stock

eller gör bräder?

irrar i skogen

går i cirklar igen

var är hemåt?

© Marius K. 2018