Kategori «Skriva»

Prosa och haiku

I en haiku-dikt händer något och skribenten vill ”fotografera” händelsen. Fotografen syns inte, men orden beskriver vad som sker. Då vi skriver en haiku-dikt, förmedlar vi en bild för andra.