Bark

barkbåtar tävlar

pojkar vill bli först

de flesta förlorar

tremastat barkskepp

seglade med rår på master

utom aktersta

mörka barkborrar

äter både tall och gran

glupskhet dödar

© S. B. 2020