Ääni

Melu lisääntyy
äänivalli penkerell’
Hyvä vai onko?

Autot eristett’
materiaalei’ moni
kuuluu vaan yhä.

Päiväll’ yöll’ ääni.
Tiet, aidat ympäriins’
auta ei moinen.

Ilman ääntä ois’
ei kommunikaatioo
viittomakieli.

Radio auki
ensimmäiset uutiset.
Päivä voi alkaa.

Lääkäri määräs’
vesipiipull’ puskuttaan
Mahdottomast’ äänt’

Aidat metallii,
aidan seipäit’ ei tarvi
sisustuksess’ vaan.

Metsän hämäräss’
lapsen, ketunko itku?
Huuto aaveiden.

Moottorisaha
kiljunta mitä lienee?
Latvass’ varjot vain.

Epämääräinen
kiljunta metsän poikki.
Riitelee linnut.
© Dragon Lady -64 2018